ΓΕΡΑΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Μεταφορές με γερανοφόρα οχήματα!

Έχοντας στην διάθεσή μας ιδιόκτητα οχήματα με ειδικούς γερανούς και έμπειρους χειριστές αναλαμβάνουμε την μεταφορά και παράδοση κάθε είδους φορτίου στο σημείο όπου επιθυμείτε.

Οι έμπειροι χειριστές και τα σύγχρονα μέσα που διαθέτουμε σε συνδυασμό με την πολυετή μας παρουσία στον κλάδο της οικοδομής, σας εγγυώνται για την ασφαλή παράδοση των προϊόντων σας.